pondelok, 2. júla 2012

newmachine/Ropes of Maui split album "Beautiful Nightmares Break Asunder" is available/je k dispozícii !

A celebration of the unfulfilled broken dreams are materialized in guitar riffs, dark post-drone tones of the old Pink Floyd have revived and the cold feeling is based from the each tone of the long drone epics...
So almost of year tribulation with trilogy songs now named "Beautiful Nightmares" is finally done. As a split album "Beautiful Nightmares Break Asunder" with Ropes Of Maui(Luke Lundén & Cecilia K.) is available at TERRANEAN RECORDINGS !

Oslava nenaplnených zlomených snov sa zhmotnila v gitarové riffy, ožili temné post-drone tóny dávnych Pink Floyd a mrazivý pocit vychádza z každého tónu dlhých drone eposov...
Takže rok súženia so skladbovou trilógiou, teraz pomenovanou "Beautiful Nightmares" je konečne hotová. Ako split album "Beautiful Nightmares Break Asunder" s projektom Ropes Of Maui(Luke Lundén & Cecilia K.) je k dispozícii na TERRANEAN RECORDINGS !

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára