sobota, 12. mája 2012

newmachine update

Awesome artwork by Jan Kšinský as a GRAPHICORES - Digital Art & Graphic Design.

Skvelý umelecký výtvor od Jána Kšinského ako GRAPHICORES - digitálne umenie a grafický dizajn.

REACH - SIGNALVOID update

One photo at the SIGNALVOID noise compilation blog by me :-)

Ukážka fotografií pre "hlukovú" hudobnú kompiláciu SIGNALVOID...jedna aj odo mňa :-)

http://signalvoid.tumblr.com/post/22831488432/by-juraj-marko


newmachine/REACH news

Hello !
My mac is finally end of testing, I am started making some sounds for the split/collab with Bartek(WOUNDS) and next split/collab with friend Denis(ATTACK OF RAGE) and his post-ambient/industrial electronic project GYROflex(id) from our city of Bánovce in NEAR NEAR future !!! :-)
BTW...I am going test of my live performance in testroom in near future...:-)

With name as a "REACH" I am going to making some ambient/noise for Jack(CHUTER) noisy SIGNALVOID compilation.
I am going to the nature searching some noises and I know where(with pictures)...:-)
Cheers !


Testovanie jablka je už ukončené, konečne začínam pracovať na nejakých zvukoch pre split album s Bartekom(WOUNDS) a ďalšiu nahrávku s Denisom(ATTACK OF RAGE) a jeho post-ambient/industrial elektronickým projektom GYROflex(id) z Bánoviec blízkej BLÍZKEJ dobe ! :-)
Okrem iného, idem skúšať v blízkej budúcnosti ako by to znelo naživo s "novým strojom" :-)

Ako "REACH" skúsim nahrať nejaký ambientný hluk pre Jackovu(CHUTER) noise kompiláciu SIGNALVOID.
Chystám sa do prírody pohľadať nejaké hluky + s fotografiami...a viem, už kde...:-)