sobota, 28. januára 2012

Versions

Dear friends !
Here are two versions/mixes from me & Thierry Arnal(fragment.) of my last song to listen on my bandcamp page. A mix from fragment. and a second take: live drums with second bass sound. Enjoy ! :-)


Vážení priatelia !
Ponúkam Vám na vypočutie dve verzie/mixy môjho zatiaľ posledného songu na bandcamp stránke. Mix od projektu fragment. a druhá verzia skladby so živými bicími a druhou verziou bass gitary. Príjemné počúvanie ! :-)

piatok, 6. januára 2012

newmachine - Beautiful Nightmares

A celebration of the unfulfilled broken dreams are materialized in guitar riffs...
So almost of year tribulation with trilogy songs, now named "Beautiful Nightmares" is finally done. As a split album with Ropes Of Maui(Lukas Lundén) will be released soon at TERRANEAN RECORDINGS !
Short samples of the tracks are here:

http://projectnewmachine.blogspot.com/

Oslava nenaplnených zlomených snov sa zhmotnila v gitarové riffy ... Takže takmer rok súženia so skladbovou trilógiou, teraz pomenovanou "Krásne nočné mory", je konečne dokončená. Ako split album s projektom Ropes Of Maui(Lukas Lundén) bude čoskoro k dispozícii na TERRANEAN RECORDINGS !