nedeľa, 23. decembra 2012

REACH at "Under the Avalanche II: Christmas 2012" compilation

New Avalanchers compilation "Under the Avalanche II: Christmas 2012" directed by Lukas Lundén & Terranean Recordings it's out now ! More awesome artists from around the world presenting their versions of "Xmasy" songs. I am presenting as a REACH with the song "Cinnamonapocalypse". Thanks to be part of this. I wish you pleasant listening ! :-)

Here is:

http://terraneanrecordings.bandcamp.com/album/under-the-avalanche-ii-christmas-2012


Nová Avalanchers kompilácia "Under the Avalanche II: Christmas 2012" v réžii Lukasa Lundéna & Terranean Recordings je už teraz k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Veľa zaujímavých umelcov prezentuje svoju tvorbu zaujímavými verziami "vianočných" skladieb. :-) Som toho súčasťou ako projekt REACH s piesňou "Cinnamonapocalypse". Vďaka za možnosť byť súčasťou toho všetkého :) Prajem príjemné počúvanie. :-)

streda, 19. decembra 2012

REACH news "Under the Avalanche II: Christmas 2012" compilation

New Avalanchers compilation "Under the Avalanche II: Christmas 2012" directed by Lukas Lundén & Terranean Recordings should be available at Sunday, December 23 on Terranean Recordings. I am presenting as a REACH with the song "Cinnamonapocalypse". Enjoy ! :-)

Here is a short sample:
Nová Avalanchers kompilácia "Under the Avalanche II: Christmas 2012" v réžii Lukasa Lundéna & Terranean Recordings by mala byť k dispozícii v nedeľu 23.Decembra. Som toho súčasťou ako projekt REACH s piesňou "Cinnamonapocalypse". Užite si to! :-)

štvrtok, 20. septembra 2012

rain of pain vystúpi naživo na koncerte v klube Stred, Bánovce nad Bebravou, dňa 21.09.2012 spolu s ďalšími kapelami:

Tí Oní, neo-punkrock / Bánovce nad Bebravou
Starí Známi, pop-rock / Bánovce nad Bebravou

streda, 8. augusta 2012

REACH news: SIGNALVOID - noise music compilation is available / hluková kompilácia je k dispozícii !

SIGNALVOID - an unique noise compilation comprised on one-minute tracks designed to be played on shuffle is available now in MP3 and FLAC format !
I am presenting with the three songs "Melttown", "Sunstream" and "Nobird". Thanks to Jack Chuter for the great and hard work and the opportunity to participate in this interesting compilation.

Unikátna hluková kompilácia zložená z jednominútových skladieb, ktoré majú byť prehrávané náhodne v prehrávači :-) je teraz k dispozícii vo formátoch MP3 a FLAC!
Prezentujem sa tu s tromi skladbami "Melttown", "Sunstream" a "Nobird". Vďaka Jackovi Chuterovi za skvelú prácu a možnosť podieľať sa na tejto zaujímavej kompilácii.

More informations here/Viac informácii tu:

http://signalvoid.tumblr.com/
http://signalvoid.bandcamp.com/merch/signalvoid-2


Free download in MP3 & FLAC format here/ Zadarmo na stiahnutie v MP3 a FLAC formáte tu:

http://archive.org/details/SignalvoidMp3
http://archive.org/details/SignalvoidFlac

pondelok, 2. júla 2012

newmachine/Ropes of Maui split album "Beautiful Nightmares Break Asunder" is available/je k dispozícii !

A celebration of the unfulfilled broken dreams are materialized in guitar riffs, dark post-drone tones of the old Pink Floyd have revived and the cold feeling is based from the each tone of the long drone epics...
So almost of year tribulation with trilogy songs now named "Beautiful Nightmares" is finally done. As a split album "Beautiful Nightmares Break Asunder" with Ropes Of Maui(Luke Lundén & Cecilia K.) is available at TERRANEAN RECORDINGS !

Oslava nenaplnených zlomených snov sa zhmotnila v gitarové riffy, ožili temné post-drone tóny dávnych Pink Floyd a mrazivý pocit vychádza z každého tónu dlhých drone eposov...
Takže rok súženia so skladbovou trilógiou, teraz pomenovanou "Beautiful Nightmares" je konečne hotová. Ako split album "Beautiful Nightmares Break Asunder" s projektom Ropes Of Maui(Luke Lundén & Cecilia K.) je k dispozícii na TERRANEAN RECORDINGS !

sobota, 30. júna 2012

newmachine/Ropes of Maui split album

At monday 02. july will be release split album "Beautiful Nightmares Break Asunder" with newmachine(Juraj Marko) & Ropes of Maui(Lukas Lundén) on TERRANEAN RECORDINGS. Experimental drone/metal compositions meets long ambient drone/metal masterpieces from cold north.
Here are samples:

V pondelok konečne vychádza dlho nahrávané split album "Beautiful Nightmares Break Asunder" s novýmstrojom a Ropes of Maui(Lukas Lundén) na TERRANEAN RECORDINGS. Experimentálne drone metalové kompozície stretávajú dlhé ťažkopádne ambient drone diela z chladného severu.
Tu sú ukážky:štvrtok, 14. júna 2012

sobota, 12. mája 2012

newmachine update

Awesome artwork by Jan Kšinský as a GRAPHICORES - Digital Art & Graphic Design.

Skvelý umelecký výtvor od Jána Kšinského ako GRAPHICORES - digitálne umenie a grafický dizajn.

REACH - SIGNALVOID update

One photo at the SIGNALVOID noise compilation blog by me :-)

Ukážka fotografií pre "hlukovú" hudobnú kompiláciu SIGNALVOID...jedna aj odo mňa :-)

http://signalvoid.tumblr.com/post/22831488432/by-juraj-marko


newmachine/REACH news

Hello !
My mac is finally end of testing, I am started making some sounds for the split/collab with Bartek(WOUNDS) and next split/collab with friend Denis(ATTACK OF RAGE) and his post-ambient/industrial electronic project GYROflex(id) from our city of Bánovce in NEAR NEAR future !!! :-)
BTW...I am going test of my live performance in testroom in near future...:-)

With name as a "REACH" I am going to making some ambient/noise for Jack(CHUTER) noisy SIGNALVOID compilation.
I am going to the nature searching some noises and I know where(with pictures)...:-)
Cheers !


Testovanie jablka je už ukončené, konečne začínam pracovať na nejakých zvukoch pre split album s Bartekom(WOUNDS) a ďalšiu nahrávku s Denisom(ATTACK OF RAGE) a jeho post-ambient/industrial elektronickým projektom GYROflex(id) z Bánoviec blízkej BLÍZKEJ dobe ! :-)
Okrem iného, idem skúšať v blízkej budúcnosti ako by to znelo naživo s "novým strojom" :-)

Ako "REACH" skúsim nahrať nejaký ambientný hluk pre Jackovu(CHUTER) noise kompiláciu SIGNALVOID.
Chystám sa do prírody pohľadať nejaké hluky + s fotografiami...a viem, už kde...:-)

pondelok, 16. apríla 2012

First "newmachine" interview / Prvé "newmachine" interview

Dear friends !
If you want to know something more about my music drift named newmachine and even a little more, read the interview on the Innocent Music Server by the master VICTIMER aka Jan Koumal + my profile at this site...:-)
Here is a link to read.

Vážení priatelia !
Ak sa chcete dozvedieť niečo viac o mojom hudobnom úlete menom newmachine a ešte aj niečo naviac, prečítajte si rozhovor na serveri Innocent Music Server od majstra "VICTIMER-a" Jana Koumala + môj profil na tejto stránke...:-)
Trochu zaspomíname...:-)
Tu je odkaz na rozhovor.

New site name for my project newmachine / Nová stránka pre môj projekt newmachine

Dear friends !
I am registered the domain "newmachine.sk" finally ! This is the place and name for my project now.
Enjoy :-)

Vážení priatelia !
Konečne som si zaregistroval doménu pre môj projekt "newmachine.sk". Toto je teraz miesto a meno pre môj projekt, kde budú uverejňované všetky aktuálne informácie.
Všetko dobré ! :-)

nedeľa, 15. apríla 2012

rain of pain koncert v Topoľčanoch

rain of pain naživo 21.04.2012 na koncerte koncert RATM guerrilla tribute band + support v Topoľčanoch, VOX Pub, spolu s ďalšími kapelami:

MULIŇÁK, hardcore-grunge / Partizánske
MIND THE GAP, experimental/nu-metal / Bratislava
RATM guerrilla tribute band, RATM style / Partizánske

Prídťe nás podporiť !!! :-)

Bližšie info:
https://www.facebook.com/events/210012082440997/

sobota, 28. januára 2012

Versions

Dear friends !
Here are two versions/mixes from me & Thierry Arnal(fragment.) of my last song to listen on my bandcamp page. A mix from fragment. and a second take: live drums with second bass sound. Enjoy ! :-)


Vážení priatelia !
Ponúkam Vám na vypočutie dve verzie/mixy môjho zatiaľ posledného songu na bandcamp stránke. Mix od projektu fragment. a druhá verzia skladby so živými bicími a druhou verziou bass gitary. Príjemné počúvanie ! :-)

piatok, 6. januára 2012

newmachine - Beautiful Nightmares

A celebration of the unfulfilled broken dreams are materialized in guitar riffs...
So almost of year tribulation with trilogy songs, now named "Beautiful Nightmares" is finally done. As a split album with Ropes Of Maui(Lukas Lundén) will be released soon at TERRANEAN RECORDINGS !
Short samples of the tracks are here:

http://projectnewmachine.blogspot.com/

Oslava nenaplnených zlomených snov sa zhmotnila v gitarové riffy ... Takže takmer rok súženia so skladbovou trilógiou, teraz pomenovanou "Krásne nočné mory", je konečne dokončená. Ako split album s projektom Ropes Of Maui(Lukas Lundén) bude čoskoro k dispozícii na TERRANEAN RECORDINGS !