pondelok, 28. marca 2011

newmachine news !

My old notebook ASUS is dead, long live new MacBook Pro ! It is on the way, I hope today...
I am going to start working in these days on the new track named "Wind" with 30 minutes minimum drone/shoegazing dreaming.
Ongoing songs "Wretch" and "Reach" to the forthcoming split album with Lukas Lundén`s LIGHT OVERHEAD will be continue work too...

Môj starý notebook ASUS je mŕtvy, nech žije nový MacBook Pro ! Je na ceste, dúfam, že ešte dnes...
Chystám sa začať pracovať v týchto dňoch na novej skladbe s názvom "Wind" s minimálne 30 minútami Drone / Shoegaze zvukov a snenia.
Na rozrobených piesňach "Wretch" a "Reach" na blížiace sa split album s Lukas Lundénovým LIGHT OVERHEAD budem tiež pokračovať...

utorok, 8. marca 2011

newmachine on the AVALANCHERS XMAS MMX compilation

AVALANCHERS XMAS MMX compilation is available now for free ! 17 originally Xmas songs by the members of the AVALANCHERS community incl. original newmachine song "Snow, Christmas End". Thanks to all which participated and worked on this compilation & for the invitation and amazing work and originally artwork by Rorix on this compilation ! Enjoy !

Link for download here (FLAC & MP3(V0)):

http://aop.descentrecords.com/xmasmmx.htm


AVALANCHERS XMAS MMX hudobná kompilácia je teraz k dispozícii zadarmo ! 17 originálnych umelcov a trochu oneskorených "vianočných" skladieb z celého sveta, od členov komunity AVALANCHERS vrátane originálnej skladby môjho projektu newmachine "Snow, Christmas End". Poďakovanie patrí členom AVALANCHERS dosky za pozvanie a úžasnú prácu pri tvorbe tejto kompilácie a Rorixovi za originálnu grafickú úpravu !

Odkaz na stiahnutie tu (formát FLAC a MP3(V0)):

http://aop.descentrecords.com/xmasmmx.htm

štvrtok, 3. marca 2011

newmachine on the compilation The Dream Diary - Winter 02 / newmachine na kompilácii The Dream Diary - Winter 02


newmachine on the compilation The Dream Diary - Winter 2 through a project WOUNDS with remix of the song "Dance of the Snowflakes" released 2010/03/03. Link to download in mp3 format here:

http://www.shotbybothsides.org/wp-content/files/TheDreamDiary.zip

Info in PDF format:

http://www.shotbybothsides.org/wp-content/files/TheDreamDiary_Winter02.pdf

Playlist:

1. Alexander Martovsky – Nothing
2. GR†LLGR†LL – I’m gonna dress in black (THEM cover)
3. Mushy – Into Your Empy Eyes
4. Belong – Perfect Life
5. Still Corners – Eyes (Rogue Wave cover)
6. Lessons In Time – Free Rides
7. Kriget – Martyr
8. Run,Walk! – Peekay
9. Wounds – Dance of the Snowflakes (newmachine Remix)
10. Ori – Milka’s Dream


newmachine na kompilácii The Dream Diary - Winter 2 prostredníctvom projektu WOUNDS s remixom skladby "Dance of the Snowflakes", vychádza 03. marca 2011. Odkaz na vypočutie v podobe mp3 na stiahnutie tu:

http://www.shotbybothsides.org/wp-content/files/TheDreamDiary.zip

Info v PDF formáte:

http://www.shotbybothsides.org/wp-content/files/TheDreamDiary_Winter02.pdf

Playlist:

1. Alexander Martovsky – Nothing
2. GR†LLGR†LL – I’m gonna dress in black (THEM cover)
3. Mushy – Into Your Empy Eyes
4. Belong – Perfect Life
5. Still Corners – Eyes (Rogue Wave cover)
6. Lessons In Time – Free Rides
7. Kriget – Martyr
8. Run,Walk! – Peekay
9. Wounds – Dance of the Snowflakes (newmachine Remix)
10. Ori – Milka’s Dream