sobota, 13. novembra 2010

newmachine on a project KONROL DEPRIVATOR - Proto-substance remix album / newmachine súčasťou projektu KONTROL DEPRIVATOR - Proto-substance remix albumu

newmachine is participating on the remix album of one song "Proto-substance" of a drum&bass project KONTROL DEPRIVATOR. Remix is called KONROL DEPRIVATOR - Proto-substance (newmachine Concussion Edit) and already is done! More informations at TERRANEAN RECORDINGS or AVALANCHERS community.


newmachine sa podieľa na remixovom albume jednej skladby "Proto-substance" drum&bass projektu KONTROL DEPRIVATOR. Remix s názvom KONROL DEPRIVATOR - Proto-substance (newmachine Concussion Edit) je už hotový! Viac informácií na stránke TERRANEAN RECORDINGS alebo komunity AVALANCHERS.

Here is a short sample / tu je krátka ukážka:

štvrtok, 4. novembra 2010

newmachine song Snow, Christmas End is done ! / newmachine skladba Snow, Christmas End je hotová !

Original newmachine song "Snow, Christmas End" for the AVALANCHERS HOLIDAY SPECIAL MMX is done ! More informations on a AVALANCHERS community page soon.


Pôvodná newmachine skladba "Snow, Christmas End" pre kompiláciu AVALANCHERS HOLIDAY SPECIAL MMX je hotová !
Viac informácií na stránke komunity AVALANCHERS.

Here is a short sample / tu je krátka ukážka: