utorok, 24. augusta 2010

newmachine news / newmachine novinky

Work on remix of the songs Dale Woods (Remix Version) and Machine (2010 Mix)(from 1991 year) in these days. Songs will available early september 2010.

Práca na remixe skladieb Dale Woods (Remix Version) a Machine (2010 Mix)(z roku 1991) v týchto dňoch. Skladby budú k dispozícii začiatkom septembra 2010.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára